Oproep voor projecten met een vernieuwend of experimenteel karakter

Met deze projectoproep wil de Vlaamse minister van wonen via het toekennen van een bijzondere subsidie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden stimuleren om het initiatief te nemen voor projecten met een vernieuwend of experimenteel karakter met betrekking tot wonen. Lokale overheden krijgen hiermee de ruimte om een antwoord te bieden op nieuwe trends of vragen van (nieuwe) doelgroepen, of om nieuwe methodieken te ontwikkelen of om de samenwerking tussen relevante actoren te optimaliseren.
 
De projecten duren maximum 3 jaar en moeten van start kunnen gaan ten vroegste op 1 januari 2022 en uiterlijk op 1 juli 2022. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 31 augustus 2021.
 
 
In de PDF icon informatiebrochure vindt u alle informatie over:
het regelgevend kader, wie kan een subsidie aanvragen, de looptijd van de subsidiëringsperiode, de subsidiabele kosten, het subsidiebedrag, de indiening van de subsidieaanvraag, de beoordeling van de subsidieaanvragen, de beslissing van de minister, de jaarlijkse verantwoording, de uitbetaling van de Vlaamse subsidiebedragen.
 
Bijkomende informatie naar aanleiding van gestelde vragen vindt u terug in:
 
Voor de subsidieaanvraag gebruikt u:
 
Voor het jaarlijks verantwoordingsdossier gebruikt u:
 
Op 23 en 26 maart 2021 bood Wonen-Vlaanderen 2 online infosessies aan over deze oproep voor projecten met vernieuwend en experimenteel karakter. 
Kon u er niet bij zijn? Geen probleem, u vindt hier de PDF icon presentatie.

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge