Overlegtafels en inspiratiesessies

Een overlegtafel is een vorm van lerend netwerk dat groeit vanuit de groep en waarbij het proces en de uitwisseling van informatie en goede praktijkvoorbeelden belangrijk zijn. Dit is een semi-vaste
groep, waardoor er een vorm van vertrouwen is en waar interactie kan spelen.

In elke provincie organiseert Wonen-Vlaanderen twee tot vier keer per jaar overlegtafels voor huisvestingsambtenaren en/of voor co√∂rdinatoren van IGS-projecten lokaal woonbeleid.

We starten ook met een overlegtafel voor de 13 centrumsteden. In 2020 zal die overlegtafel werken rond het thema proactief woningkwaliteitsbeleid.

Een inspiratiesessie is een vormingsmoment waarbij de inhoud vertrekt vanuit signalen van het werkveld. De doelgroep is afhankelijk van het thema. De methodiek wordt gekozen in functie van de inhoud: van een spreker tot interactieve workshops, alle leerstijlen en werkvormen kunnen aangesproken worden.

Vanaf 2021 organiseren we minstens twee keer per jaar inspiratiesessies voor 1 of meerdere provincies.