Overzicht van gemeenten met een heffingsreglement

Vanaf het aanslagjaar 2017 is er geen Vlaamse heffing meer op ongeschikt- en onbewoonbaarheid in gemeenten die een eigen heffing hebben op de woningen opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, voor zover die gemeentelijke heffing voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Onderstaand kaartje toont een Bestand overzichtBestand van enerzijds de Vlaamse gemeenten die een eigen heffing ongeschikt- en onbewoonbaarheid hebben en anderzijds de gemeenten die opcentiemen heffen op de Vlaamse heffing voor ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Gemeentelijke heffingsreglementen en opcentiemen op gewestelijke heffing

Contact

Adres: 
Wonen Antwerpen, Meldpunt Woningkwaliteit
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Woningkwaliteit
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge