Resultaten voortgangstoets 2020

Op 8 juli 2020 bracht Wonen-Vlaanderen de gemeenten op de hoogte van de voorlopige indeling in categorieën in het kader van de voortgangstoets 2020. Voor gemeenten in categorie 1 was de voortgangstoets ten einde. Gemeenten in categorie 2 kregen drie maanden de tijd om een plan van aanpak te bezorgen waarin ze aantoonden dat ze voldoende inspanningen leveren om het BSO te bereiken. Wonen-Vlaanderen beoordeelde de plannen van aanpak conform de voorwaarden en criteria van het Besluit Vlaamse Codex Wonen Boek 2, Deel 3, Titel 2 (het oude Monitoringbesluit van 10 november 2011). Op basis van die beoordeling werden gemeenten ondergebracht in een categorie 2a en een categorie 2b.

Op 8 januari  2021 stelde de minister van Wonen de lijst vast met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën:
- 180 gemeenten volgen het groeipad sociale huur: zij komen terecht in categorie 1
- 107 gemeenten volgen het groeipad sociale huur niet, maar leveren voldoende inspanningen om het BSO te bereiken: zij komen terecht in categorie 2a
- 13 gemeenten volgens het groeipad sociale huur niet en leveren onvoldoende inspanningen om het BSO te bereiken: zij komen terecht in categorie 2b 
De gemeenten werden door Wonen-Vlaanderen op de hoogte gebracht van de definitieve onderverdeling in categorieën.

Het Besluit Vlaamse Codex Wonen artikel 2.58 bepaalt dat een gemeente die definitief wordt ondergebracht in categorie 2b, een overeenkomst kan sluiten met een of meer sociale woonorganisaties of openbare besturen. In die overeenkomst gaan de partijen het engagement aan om in de periode 2021-2023 de maatregelen voor een bijkomend sociaal woonaanbod in de gemeente op te starten.

De gemeenten die in het kader van de voortgangstoets van 2018 ondergebracht waren in categorie 2b en voor de periode 2020-2022 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten (2 van de 13; 3 gemeenten sloten geen samenwerkingsovereenkomst), worden gevraagd hun overeenkomst te evalueren en desnoods aan te passen. Een begeleidingsgesprek is een optie, maar geen verplichting. Zij kunnen de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst bijvoorbeeld ook op het lokaal woonoverleg bespreken.

De gemeenten die in het kader van de voortgangstoets van 2018 niet ondergebracht waren in categorie 2b en dus geen samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten (8 van de 13), zullen gevraagd worden een dergelijke samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Een begeleidingsgesprek is een optie, maar geen verplichting. Met de gemeenten die een begeleidingsgesprek wensen, zal Wonen-Vlaanderen contact opnemen om een begeleidingsgesprek te houden in het voorjaar van 2021. De begeleidingsgesprekken zullen indien mogelijk (afhankelijk van de corona-maatregelen) plaatsvinden in de Vlaamse Administratieve Centra van de provincie waar de gemeente gelegen is.

Meer info:

PDF icon Mededeling aan de Vlaamse Regering over de voortgangstoets 2020
PDF icon MB definitieve onderverdeling in categorieën
PDF icon Vergelijking resultaten voortgangstoetsen van 2012, 2014, 2016, 2018 en 2020
PDF icon Gemeenten met een sociaal woonbeleidsconvenant

Regelgeving

Boek 2, Deel 3, Titel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 (voorheen Besluit van de Vlaamse regering van 10/11/2011 m.b.t. de tweejaarlijkse voortgangstoets)

Boek 2, Deel 3, Titel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 (voorheen Besluit van de Vlaamse regering van 10/11/2011 m.b.t. de tweejaarlijkse voortgangstoets)

Boek 2, Deel 3, Titel 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 2, Deel 3, Titel 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge