Rookmelders: verplichtingen

Waar zijn rookmelders verplicht?

Verplichting bij nieuwbouw en renovatie

Alle nieuwbouwwoningen en alle woningen die gerenoveerd worden en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moeten voldoende rookmelders hebben.

Ook woningen waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend, moeten uitgerust zijn met rookmelders.

Verplichting voor huurwoningen en studentenkamers

Elke huurwoning moet verplicht uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Dit geldt zowel voor sociale huurwoningen als private huurwoningen, kamers en studentenkamers.

'Voldoende rookmelders' betekent dat een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke verdieping minstens één rookmelder moet hebben. Bij kamers moet er in de kamer zelf ook een rookmelder zijn.

Verplichting voor alle woningen vanaf 2020

Het decreet van 10 maart 2017 maakt rookmelders verplicht in alle woningen, dus ook die van eigenaar-bewoners. Vanaf 1 januari 2020 moet ook een woning waarin de eigenaar zelf woont over de nodige rookmelders beschikken. 

 

Wat zijn de gevolgen als een woning niet aan de rookmeldersverplichtingen voldoet?

Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd. Ze voldoet dan niet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten die de Vlaamse overheid oplegt (Titel III, Hoofdstuk V, van de Vlaamse Wooncode). Wie een woning verhuurt zonder rookmelders, krijgt hiervoor geen conformiteitstattest. Het verhuren van een woning zonder de nodige rookmelders is ook strafbaar.

In het kader van de administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (artikel 15 van de Vlaamse Wooncode) zal de woningcontroleur enkel een opmerking maken op het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek. Het ontbreken van (voldoende) rookmelders wordt dus niet gequoteerd en zal bijgevolg op zich niet leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit.

             Wie is verantwoordelijk bij verhuur?

De verhuurder is wettelijk verplicht de nodige rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Als de verhuurder kiest voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder die batterijen tijdig vervangen.