SVK-afsprakenkader afsluiten

Sociale verhuurkantoren (SVK’s) kunnen voor woningen die ze nieuw in beheer nemen, een conformiteitsonderzoek aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

U kunt als gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsproject ook een afsprakenkader sluiten met het SVK en de Vlaamse minister van Wonen. Zo’n afsprakenkader bepaalt dat niet Wonen-Vlaanderen, maar de gemeente of het IGS-project in opdracht van de gemeente het conformiteitsonderzoek uitvoert.