VLOK publieke data

Publieke data wil zeggen dat sommige VLOK gegevens beschikbaar zijn voor iedereen.  Iedereen kan zonder aanmelden deze gegevens bekijken via de Geopunt-kaart > Kaarten en plaatsen > Bouwen en wonen > Woningkwaliteit.  U kunt de gegevens vlot hergebruiken in uw eigen (GIS-)applicatie via de aangeboden geografische diensten.

Geografische diensten 

Wonen-Vlaanderen ontsluit de publieke data in samenwerking met de dienst Datapublicatie van Digitaal Vlaanderen. 

De volgende data-sets zijn ontsloten via geopunt, geografische webdiensten en de downloadtoepassing

 1. Panden met een herstelvordering via POI-service. Locatie en adresgegevens van panden waarvoor een herstelvordering is opgemaakt die opgenomen is in het register van herstelvorderingen. Deze dataset bevat informatie over alle panden waarvoor de Vlaamse Wooninspectie in de strafrechtelijke procedure woningkwaliteitshandhaving een herstelvordering opstelt en waarvoor herstel nog niet is uitgevoerd, zoals opgenomen in het register van herstelvorderingen.
 2. Woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen via POI-service. Locatie en adresgegevens van woningen die op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen staan. Deze dataset bevat informatie over het bestaan van een actueel besluit om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.
 3. Woningen met een conformiteitsattest via POI-service Locatie en adresgegevens van woningen met een geldig conformiteitsattest. Deze dataset bevat informatie bestaan van een niet vervallen conformiteitsattest.
 4. Parameters lokaal woningkwaliteitsbeleid 

We voorzien volgende update periodiciteit:

 • Dagelijks (via POI-traject): het bestaan van een herstelvordering, een conformiteitsattest en besluiten ongeschikt en/of onbewoonbaarheid
 • Maandelijks (via klassieke DataPublicatie): parameters woningkwaliteisbeleid

Iedereen kan zonder aanmelden deze gegevens bekijken via de Geopunt-kaart > Kaarten en plaatsen > Bouwen en wonen > Woningkwaliteit > Gemeentelijk woningkwaliteitsbeleid

U kunt de eerste 3 data-sets integreren in uw eigen (GIS-)applicatie via de webservice/overdrachtdienst WFS Interessante Plaatsen (POI) met als service URL https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/POI/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
Deze overdrachtdienst groepeert alle POI’s. De woningkwaliteitsdata bevragen kan aan de hand van de property ‘PRODUCT’.

 • POI:PRODUCT=Conformiteitsattest
 • POI:PRODUCT=VlaamseInventarisOngeschikteOnbewoonbareWoningen
 • POI:PRODUCT=RegisterHerstelvorderingen

De parameters lokaal woningkwaliteitsbeleid kunt u integreren via:

Zie voor meer info de productpagina van de webdiensten en het gebruikersforum. Specifieke informatie over de overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vindt u onder ‘Ons GIS-aanbod’.

U kunt de datasets gratis downloaden mits registratie via de downloadtoepassing  (catalogus > maatschappij) en via de Geopunt-catalogus.

 • De dataset bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in drie formaten: GML, Shapefile en CSV.
 • U kunt de gegevens, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruiken tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen regelt  het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen).

Metadata en opendata. De datasets zijn opgenomen op metadata Vlaanderen en https://opendata.vlaanderen.be/. U vindt ze eenvoudig terug via zoekterm 'Woningkwaliteit'.

Welke VLOK data is publiek op basis van welke rechtsgrond?

1. Het bestaan van een CA en een besluit ongeschikt en/of onbewoonbaar

Volgens art. 3.57. §1. Vlaamse Codex Wonen van 2021 mag Wonen-Vlaanderen volgende gegevens publiek ontsluiten voor woningen op VIVOO of met een actueel conformiteitsattest:

 1. de identificatiegegevens van die woningen met uitsluiting van identiteitsgegevens van personen;
 2. informatie over het bestaan van een niet vervallen conformiteitsattest;
 3. informatie over het bestaan van een actueel besluit om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

2. Het register van herstelvorderingen

Art. 3.44, §1, derde lid Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt dat de wooninspectie het register van herstelvorderingen actief openbaar maakt. 

Art. 3.46 Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 vermeldt de categorieën van personen die de detailgegevens van het register mogen raadplegen na een hoedanigheidscheck.  Om de hoedanigheidscheck te respecteren is enkel informatie over het bestaan van een herstelvordering publiek beschikbaar.  De detailgegevens zullen beschikbaar komen via de niet-publieke data-ontsluiting en zijn nu reeds rechtstreeks op te vragen via de website van Wonen-Vlaanderen na een hoedanigheidscheck.

3. De parameters woningkwaliteitsbeleid lokaal bestuur

Openbaarheid van bestuur vereist dat lokale besturen de reglementen bekendmaken die het woningkwaliteitsbeleid regelen.

Ondersteuning

Alle communicatie over aansluiting en technische aspecten verloopt via de ondersteuning dienst Datapublicatie.

Inhoudelijke (functionele) vragen kunt u stellen aan Louis Gistelinck via vlokdata@vlaanderen.be of via 0478560622