Vormings- en infosessies

Opleidingskalender

Wonen-Vlaanderen plant regelmatig opleidingen voor lokale besturen over diverse woonthema's. Raadpleeg het actuele overzicht van het geplande opleidingsaanbod.

Dag van het Lokale Woonbeleid

Wonen-Vlaanderen organiseerde in 2018 en 2019 een Dag van het Lokale Woonbeleid, een dag vol inspirerende, informatieve en interactieve sessies. Deze opleidings- en netwerkdag is gericht op mandatarissen en medewerkers van gemeenten en IGS-projecten lokaal woonbeleid.

Meer informatie over het dagprogramma en de gebruikte presentaties vindt u op deze pagina.

Infosessies najaar 2019

In november en december 2019 organiseerde Wonen-Vlaanderen in elke provincie infosessies voor lokale besturen over de recente wijzigingen in de regelgeving die een impact hebben voor het lokaal woonbeleid.

Hieronder vindt u de powerpointpresentaties van de verschillende toelichtingen op de infosessie:

PDF icon Onze ondersteuningsopdracht naar lokale besturen in 2020: Welke begeleiding bieden we aan? Welke producten zijn er?

PDF icon Thuis in de toekomst - Tool voor burgers rond duurzame woonwensen

PDF icon Lokale toewijzingsreglementen sociale huur: wijzigingen vanaf 1/1/2020

- PDF icon Een nieuw woningkwaliteitsdecreet vanaf 2021

- PDF icon Meldpunt discriminatie op de private huurmarkt: in samenwerking met Unia

Infosessies najaar 2018

In november en december 2018 organiseerde Wonen-Vlaanderen in elke provincie infosessies voor lokale besturen over de recente wijzigingen in de regelgeving die een impact hebben voor het lokaal woonbeleid.

Hieronder vindt u de powerpointpresentaties van de verschillende toelichtingen op de infosessie:

- PDF icon Besluit lokaal woonbeleid en de intergemeentelijke samenwerking vanaf 2020

- PDF icon SVK Pro

PDF icon Het projectportaal: de lokale woontoets en de BSO-planner

- PDF icon Vlaams Huurdecreet en actieplan "Vlaams antidiscriminatiebeleid op de private huurmarkt"

Praktische opleidingssessies Procedurebesluit Wonen 2017

In augustus en september 2017 organiseerde Wonen-Vlaanderen in elke provincie twee infosessies voor lokale besturen over het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017. De sessies waren specifiek toegespitst op de voor lokale besturen relevante aspecten van de nieuwe procedure voor sociale woonprojecten. Op het programma stonden een toelichting bij het theoretisch kader, een aantal praktische cases en een workshop leren werken met het vernieuwde Projectportaal.

Hieronder vindt u de powerpointpresentatie en de relevante documenten voor de praktische cases:

- PDF icon Toelichting: Projectportaal, theoretisch kader, praktische cases

- PDF icon Test jezelf-formulier voor de praktische cases

- PDF icon Antwoorden praktische cases

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge