Modeldocumenten woningkwaliteit voor lokale besturen

Modelreglementen verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen

 


Register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

Bestand Modelreglement register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

Bestand Toelichting bij modelreglement register en belasting verwaarlozing

 

De conformiteit van woningen of kamers onderzoeken

Bestand doc 1.1 aanvraag ca.docx

Bestand DT model_aanwijzingsbesluit.docx

 

Bestand DT112_LB_ontvangstbewijs_vraag_ca-doc1.8.docx

Bestand DT008_melding_datum_onderzoek_ca_aan_bew.docx

Bestand DT008_melding_datum_onderzoek_ca_aan_hzr-niet_verhuurd.docx

Bestand DT008_melding_datum_onderzoek_ca_aan_hzr-verhuurd.docx

PDF icon DT011 technisch_verslag_zelfstandige_woningen_vanaf_2021.01.01.pdf

PDF icon DT012 technisch_verslag_niet-zelfstandige_woningen_vanaf_2021.01.01.pdf

PDF icon DT013 technisch_verslag_nzw_seizoenarbeiders_vanaf_2021.01.01.pdf

 

Als u gebruikmaakt van VLOK, kunt u als lokaal bestuur automatisch een conformiteitsattest genereren na het invoeren van een technisch verslag.

Reageren op klachten woningkwaliteit of overbewoning

Bestand DT modelformulier verzoek opstart procedure OO.docx

Bestand DT Modelbrief om klachten te signaleren aan de verhuurder

Bestand DT002_ontvangstbewijs_melding.docx

Bestand DT002_ontvangstbewijs_verzoek_opstart_oo.docx

Bestand DT003_ontvankelijkheid_verzoek_-_geen_vooronderzoek.docx

Bestand DT003_ontvankelijkheid_verzoek_-_met_vooronderzoek.docx

Bestand DT004_afwijzing_verzoek.docx

Bestand DT004_stopzetting_procedure.docx

Bestand DT005_kennisgeving_melding_aan_hzr-bew_met_onderzoek.docx

Bestand DT005_kennisgeving_melding_aan_hzr-bew_zonder_onderzoek.docx

Bestand doc 2.5 webfomulier melding woningklacht.docx

Bestand DT008_melding_datum_onderzoek_wp-oo_aan_bew-init.andere.docx

Bestand DT008_melding_datum_onderzoek_wp-oo_aan_bew-init.bew.docx

Bestand DT008_melding_datum_onderzoek_wp-oo_aan_hzr.docx

Bestand DT008_melding_datum_hercontrole_wp_aan_bew.docx

Bestand DT008_melding_datum_hercontrole_wp_aan_hzr.docx

Bestand DT146_toestemming_betreden_woning.docx

PDF icon DT011 technisch_verslag_zelfstandige_woningen_vanaf_2021.01.01.pdf

PDF icon DT012 technisch_verslag_niet-zelfstandige_woningen_vanaf_2021.01.01.pdf

PDF icon DT013 technisch_verslag_nzw_seizoenarbeiders_vanaf_2021.01.01.pdf

PDF icon DT025_formulier_vrijstelling-opschorting_Vlaamse heffing

Bestand DT025_formulier_vrijstelling-opschorting_gemeentelijke_heffing

Bestand DT026_kennisgeving_onderzoek_-_nietoo_-_aan_bew.docx

Bestand DT026_kennisgeving_onderzoek_-_nietoo_-_aan_hzr.docx

Bestand DT026_kennisgeving_onderzoek_en_hoorplicht-_oo_-_aan_bew.docx

Bestand DT026_kennisgeving_onderzoek_en_hoorplicht-_oo_-_aan_hzr.docx

Bestand DT031_advies_ontvoogde_gemeente.docx

Bestand DT032_pv_van_hoorzitting.docx

Bestand DT034_beslissing_burg_ongeschikt_.docx

Bestand DT034_beslissing_burg_ongeschikt en onbewoonbaar.docx

Bestand DT034_beslissing_burg_niet_oo.docx

Bestand DT034_beslissing_burg_overbewoning.docx

Bestand DT035_melding_beslissing_burg-geen_oo-aan_bew.docx

Bestand DT035_melding_beslissing_burg-geen_oo-aan_hzr.docx

Bestand DT035_melding_beslissing_burg-oo-aan_bew.docx

Bestand DT035_melding_beslissing_burg-oo-aan_hzr.docx

Bestand DT formulier kennisgeving overdracht zakelijk recht geinventariseerd pand.doc

 

Optreden in geval van acuut gevaar op basis van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Bestand doc 3.1 model melding van acuut gevaar.docx

 

Uitoefenen van het sociaal beheersrecht

Bestand doc_4.1_modelbrief_toegang_woning_-_aan_woningbezitter.docx

Bestand doc_4.2_modelbrief_toegang_woning_-_aan_bewoner.docx

Bestand doc_4.3_modelbrief_hoorplicht.docx

Bestand doc_4.4_modelbrief_kennisgeving_sociaal_beheer.docx

Bestand doc_4.5_modelbrief_niet-uitoefening_sociaal_beheer.docx

PDF icon doc_4.6_model_akte_uitvoering_sociaal_beheer.pdf

PDF icon doc_4.7_model_akte_beeindiging_sociaal_beheer.pdf

 

Handleiding invullen van een technisch verslag

Er zijn twee versies van het technisch handboek beschikbaar:

  • Een versie voor de woningcontroleur, die we doorlopend actualiseren met bijkomende voorbeelden, vragen en antwoorden en aanvullende informatie die periodiek vanuit het technisch kennisplatform naar het handboek zal doorstromen. Deze versie beschikt over een diepgaande technische toelichting. Ze is aan VLOK gekoppeld, zodat de woningcontroleur de informatie uit het handboek rechtstreeks in de VLOK-applicatie kan oproepen. Meer informatie hierover verneemt u binnenkort via de VLOK-nieuwsberichten.
  • Een versie voor het brede publiek, waarin alle relevante juridische en technische informatie beschikbaar is. Deze versie krijgt een jaarlijkse update met de belangrijke algemene aanvullingen en kunt u vinden op: https://vlok.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen/Topics/Technisch_handboek.htm#

 

Richtinggevend model van technisch verslag woonwagens 

PDF icon Richtinggevend model van technisch verslag woonwagens.pdf

Contact

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen