Modeldocumenten woningkwaliteit voor lokale besturen

Modelreglementen verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen

 


Register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

Bestand Modelreglement register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

Bestand Toelichting bij modelreglement register en belasting verwaarlozing

 

De conformiteit van woningen of kamers onderzoeken

Bestand DT aanvraag ca.docx

Bestand DT model_aanwijzingsbesluit.docx

 

Bestand DT112_LB_ontvangstbewijs_vraag_ca-doc1.8.docx

Bestand DT008_melding_datum_onderzoek_ca_aan_bew.docx

Bestand DT008_melding_datum_onderzoek_ca_aan_hzr-niet_verhuurd.docx

Bestand DT008_melding_datum_onderzoek_ca_aan_hzr-verhuurd.docx

PDF icon DT011 technisch_verslag_zelfstandige_woningen_vanaf_2021.01.01.pdf

PDF icon DT012 technisch_verslag_niet-zelfstandige_woningen_vanaf_2021.01.01.pdf

PDF icon DT013 technisch_verslag_nzw_seizoenarbeiders_vanaf_2021.01.01.pdf

Bestand DT113_CA_kamer_2021.docx

Bestand DT114_CA_zelfstandige_woning_2021.docx

Bestand DT115_CA_kamerSA_2021.docx

Bestand DT117_melding_toekenning_ca_kamer.docx

Bestand DT117_melding_toekenning_ca_zw.docx

Bestand DT118_melding_weigering_ca_kamer.docx

Bestand DT118_melding_weigering_ca_zw.docx

 

Als u gebruikmaakt van VLOK, kunt u als lokaal bestuur automatisch een conformiteitsattest genereren na het invoeren van een technisch verslag.

Reageren op klachten woningkwaliteit of overbewoning

Bestand DT001 formulier melding woningkwaliteit.docx

Bestand DT woningkwaliteitsproblemen signaleren aan verhuurder.docx

Bestand DT002_ontvangstbewijs_melding.docx

Bestand DT002_ontvangstbewijs_verzoek_opstart_oo.docx

Bestand DT003_ontvankelijkheid_verzoek_-_geen_vooronderzoek.docx

Bestand DT003_ontvankelijkheid_verzoek_-_met_vooronderzoek.docx

Bestand DT004_afwijzing_verzoek.docx

Bestand DT004_stopzetting_procedure.docx

Bestand DT005_kennisgeving_melding_aan_hzr-bew_met_onderzoek.docx

Bestand DT005_kennisgeving_melding_aan_hzr-bew_zonder_onderzoek.docx

Bestand DT webfomulier melding woningklacht.docx

Bestand DT008_melding_datum_onderzoek_wp-oo_aan_bew-init.andere.docx

Bestand DT008_melding_datum_onderzoek_wp-oo_aan_bew-init.bew.docx

Bestand DT008_melding_datum_onderzoek_wp-oo_aan_hzr.docx

Bestand DT008_melding_datum_hercontrole_wp_aan_bew.docx

Bestand DT008_melding_datum_hercontrole_wp_aan_hzr.docx

Bestand DT146_toestemming_betreden_woning.docx

PDF icon DT011 technisch_verslag_zelfstandige_woningen_vanaf_2021.01.01.pdf

PDF icon DT012 technisch_verslag_niet-zelfstandige_woningen_vanaf_2021.01.01.pdf

PDF icon DT013 technisch_verslag_nzw_seizoenarbeiders_vanaf_2021.01.01.pdf

PDF icon DT025_formulier_vrijstelling-opschorting_Vlaamse heffing

Bestand DT025_formulier_vrijstelling-opschorting_gemeentelijke_heffing

Bestand DT026_kennisgeving_onderzoek_-_nietoo_-_aan_bew.docx

Bestand DT026_kennisgeving_onderzoek_-_nietoo_-_aan_hzr.docx

Bestand DT026_kennisgeving_onderzoek_en_hoorplicht-_oo_-_aan_bew.docx

Bestand DT026_kennisgeving_onderzoek_en_hoorplicht-_oo_-_aan_hzr.docx

Bestand DT031_advies_ontvoogde_gemeente.docx

Bestand DT032_pv_van_hoorzitting.docx

Bestand DT034_beslissing_burg_ongeschikt_.docx

Bestand DT034_beslissing_burg_ongeschikt en onbewoonbaar.docx

Bestand DT034_beslissing_burg_niet_oo.docx

Bestand DT034_beslissing_burg_overbewoning.docx

Bestand DT035_melding_beslissing_burg-geen_oo-aan_bew.docx

Bestand DT035_melding_beslissing_burg-geen_oo-aan_hzr.docx

Bestand DT035_melding_beslissing_burg-oo-aan_bew.docx

Bestand DT035_melding_beslissing_burg-oo-aan_hzr.docx

Bestand DT035_melding_beslissing_burg-geen_oo_en_ca-aan_hzr.docx

Bestand DT formulier kennisgeving overdracht zakelijk recht geinventariseerd pand.doc

Bestand DT185_melding_hersteltermijn_bewoner.docx

Bestand DT185_melding_hersteltermijn_hzr.docx

 

Optreden in geval van acuut gevaar op basis van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Bestand DT formulier melding van acuut gevaar.docx

 

Uitoefenen van het sociaal beheersrecht

Bestand DT SB_Toegang_woning_aan_HZR.docx

Bestand DT SB_toegang_woning_aan_bewoner.docx

Bestand DT SB_brief_hoorplicht.docx

Bestand DT SB_kennisgeving_sociaal_beheer.docx

Bestand DT SB_niet-uitoefening_sociaal_beheer.docx

PDF icon DT SB_model_akte_uitvoering_sociaal_beheer.pdf

PDF icon DT SB_model_akte_beeindiging_sociaal_beheer.pdf

 

Handleiding invullen van een technisch verslag

Er zijn twee versies van het technisch handboek beschikbaar:

  • Een versie voor de woningcontroleur, die we doorlopend actualiseren met bijkomende voorbeelden, vragen en antwoorden en aanvullende informatie die periodiek vanuit het technisch kennisplatform naar het handboek zal doorstromen. Deze versie beschikt over een diepgaande technische toelichting. Ze is aan VLOK gekoppeld, zodat de woningcontroleur de informatie uit het handboek rechtstreeks in de VLOK-applicatie kan oproepen. Meer informatie hierover verneemt u binnenkort via de VLOK-nieuwsberichten.
  • Een versie voor het brede publiek, waarin alle relevante juridische en technische informatie beschikbaar is. Deze versie krijgt een jaarlijkse update met de belangrijke algemene aanvullingen en kunt u vinden op: https://vlok.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen/Topics/Technisch_handboek.htm#

 

Richtinggevend model van technisch verslag woonwagens 

PDF icon Richtinggevend model van technisch verslag woonwagens.pdf

Contact

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen