Modeldocumenten woningkwaliteit voor lokale besturen

Modelreglementen verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Bestand Modelreglement belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Bestand Toelichting bij modelreglement belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen


Register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

Bestand Modelreglement register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

Bestand Toelichting bij modelreglement register en belasting verwaarlozing

De conformiteit van woningen of kamers onderzoeken

Bestand doc 1.1 aanvraag ca.docx

Bestand doc_1.2_model_aanwijzingsbesluit.docx

Bestand DT011_TV_woning-doc1.3.xlsx

PDF icon DT011_TV_woning-doc1.3.pdf

PDF icon DT012_TV_kamer-doc1.4.pdf

Bestand DT012_TV_kamer-doc1.4.xlsx

PDF icon DT013_TV_kamer_sa-doc1.5.pdf

Bestand DT013_TV_kamer_sa-doc1.5.xlsx

PDF icon DT015_omstandig_verslag_zelfst.woning-doc1.6.1.pdf

PDF icon DT015_omstandig_verslag_meerdere_entiteiten-doc1.6.2.pdf

Bestand DT114_CA_woning-doc1.7.1.doc

Bestand DT113_CA_kamerwoning-doc1.7.2.doc

Bestand DT115_CA_seizoenarbeider-doc1.7.3.docx

Bestand DT112_LB_ontvangstbewijs_vraag_ca-doc1.8.docx

Bestand DT008_LB_melding_datum_onderzoek_ca-aan_hzr_doc1.9.1.docx

Bestand DT008_LB_melding_datum_onderzoek_ca-aan_bew_doc1.9.2.docx

Bestand DT117_LB_melding_toekenning_ca_zw-doc1.10.1.docx

Bestand DT117_LB_melding_toekenning_ca_kamers-doc1.10.2.docx

Bestand DT118_LB_melding_weigering_ca_zw-doc1.10.3.docx

Bestand DT118_LB_melding_weigering_ca_kamers-doc1.10.4.docx

Bestand DT140_LB-WVL_weigeringsbeslissing_ca_zw-doc1.11.1.docx

Bestand DT141_LB-WVL_weigeringsbeslissing_ca_kamers-doc1.11.2.docx

Bestand DT143_LB-WVL_weigeringsbeslissing_ca_kamers_seizoenarbeiders-doc_1.11.3.docx

Als u gebruikmaakt van VLOK, kunt u als lokaal bestuur automatisch een conformiteitsattest genereren na het invoeren van een technisch verslag.

Reageren op klachten woningkwaliteit of overbewoning

Bestand doc 2.1 modelformulier verzoek opstart procedure OO.docx

Bestand DT002_LB_ontvangstmelding_klacht-doc2.2.docx

Bestand doc 2.3 Modelbrief om klachten te signaleren aan de verhuurder

Bestand DT004_LB_afwijzing_klachtdoc2.4.1.docx

Bestand DT003_LB_ontvankelijkheid_klacht-doc2.4.2.docx

Bestand doc 2.5 webfomulier melding woningklacht.docx

Bestand DT005_LB_melding_klacht_geen_vooronderzoek-aan_hzr-bew.docx

Bestand DT005_LB_melding_klacht_met_vooronderzoek-aan_hzr-bew.docx

Bestand DT008_LB_melding_datum_onderzoek_oo_aan_bew-doc2.6.1.docx

Bestand DT008_LB_melding_datum_onderzoek_oo-aan_hzr-doc2.6.2.docx

Bestand DT146_LB_WVL_toestemming_betreden_woning-doc2.7.docx

Bestand DT025_WVL_formulier_vr_op-doc2.12.docx

Bestand DT026_LB_kennisgeving_resultaat_woning_oo-aan_bew-doc2.8.1.docx

Bestand DT026_LB_kennisgeving_resultaat_woning_oo-aan_hzr-doc2.8.2.docx

Bestand DT026_LB_kennisgeving_resultaat_woning_niet_oo-aan_bew-doc2.8.3.docx

Bestand DT026_LB_kennisgeving_resultaat_woning_niet_oo-aan_hzr-doc2.8.4.docx

Bestand DT032_LB_PV_hoorzitting.doc2.9.docx

Bestand DT034_LB_beslissing_burg_onbew-doc2.10.1.docx

Bestand DT034_LB_beslissing_burg_ongeschikt-doc2.10.2.docx

Bestand DT034_LB_beslissing_burg_oo-doc2.10.3.docx

Bestand DT034_LB_beslissing_burg_overbew-doc2.10.4.docx

Bestand DT035_LB_melding_beslissing_burg_oo-aan_hzr-doc2.11.1.docx

Bestand DT035_LB_melding_beslissing_burg_oo_aan_bew-doc2.11.2.docx

Bestand DT035_LB_melding_beslissing_burg_geen_oo-aan_hzr-doc2.11.3.docx

Bestand DT035_LB_melding_beslissing_burg_geen_oo-aan_bew-doc2.11.4.docx

Bestand DT044_LB_melding_uitstel-doc2.11.5.docx

Bestand Doc 2.13 model herhuisvestingsbesluit

Bestand doc 2.14 model besluit tot verzegeling

Microsoft Office document icon doc 2.15 formulier kennisgeving ovedracht zakelijk recht geinventariseerd pand.doc

Bestand DT097_LB_opheffingsbesluit_oo_herbestemming.docx

Bestand DT097_LB_opheffingsbesluit_oo_sloop.docx

Bestand DT101_LB_melding_opheffing_oo.docx

Optreden in geval van acuut gevaar op basis van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Bestand doc 3.1 model melding van acuut gevaar.docx

Bestand doc 3.2 modelbesluit onbewoonbaarverklaring art 135 ngw.docx

Bestand doc 3.3 modelbesluit ontruiming.docx

Bestand doc 3.4 model toegangsbevel.docx

Bestand doc 3.5 model opheffingsbesluit onbewoonbaarheid.docx

Bestand doc 3.6 modelbesluit bevel uitvoering werken.docx

Uitoefenen van het sociaal beheersrecht

Bestand doc_4.1_modelbrief_toegang_woning_-_aan_woningbezitter.docx

Bestand doc_4.2_modelbrief_toegang_woning_-_aan_bewoner.docx

Bestand doc_4.3_modelbrief_hoorplicht.docx

Bestand doc_4.4_modelbrief_kennisgeving_sociaal_beheer.docx

Bestand doc_4.5_modelbrief_niet-uitoefening_sociaal_beheer.docx

PDF icon doc_4.6_model_akte_uitvoering_sociaal_beheer.pdf

PDF icon doc_4.7_model_akte_beeindiging_sociaal_beheer.pdf

Handleiding invullen van een technisch verslag

PDF icon 2019-nov_handleiding_technische_richtlijnen.pdf

Richtinggevend model van technisch verslag woonwagens 

PDF icon Richtinggevend model van technisch verslag woonwagens.pdf

Contact

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen