Modeldocumenten woningkwaliteit voor lokale besturen

Modelreglementen verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Bestand Modelreglement belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Bestand Toelichting bij modelreglement belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen


Register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

Bestand Modelreglement register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

Bestand Toelichting bij modelreglement register en belasting verwaarlozing

 

De conformiteit van woningen of kamers onderzoeken

Bestand doc 1.1 aanvraag ca.docx

Bestand doc_1.2_model_aanwijzingsbesluit.docx

PDF icon doc 1.3 Technisch verslag zelfstandige woningen van kracht op 02-11-2017.pdf

PDF icon doc 1.4 technisch verslag kamers van kracht op 02-11-2017.pdf

PDF icon doc 1.5 technisch verslag seizoensarbeiders van kracht op 02-11-2017.pdf

PDF icon doc 1.6.1 sjabloon omstandig verslag zelfst. woning.pdf

PDF icon doc 1.6.2 sjabloon omstandig verslag meerdere entiteiten.pdf

Microsoft Office document icon doc 1.7.1 model ca voor zelfstandige woningen.doc

Microsoft Office document icon doc 1.7.2 model ca voor kamerwoningen.doc

Bestand doc 1.7.3 model ca voor kamerwoning seizoenarbeiders.docx

Bestand doc 1.8 ontvangstbewijs aanvraag ca.docx

Bestand doc_1.9.1_kennisgeving_datum_onderzoek_hzr_-_ca-DT008.docx

Bestand doc_1.9.2_kennisgeving_datum_onderzoek_bewoner_-_ca-DT008.docx

Bestand doc_1.10.1_brief_toekenning_ca_zw-DT117.docx

Bestand doc_1.10.2_brief_toekenning_ca_kamers-DT117.docx

 

 

Bestand doc_1.10.3_brief_weigering_ca_zw-DT 118.docx

Bestand doc_1.11.1_weigering_ca_zelfst_woning-DT141.docx

Bestand doc_1.11.2_weigering_ca_kamers-DT141.docx

Bestand doc_1.11.3_weigering_ca_kamers_seizoensarbeiders-DT141.docx

 

Als u gebruikmaakt van onze applicatie woningkwaliteitsbewaking, kunt u als lokaal bestuur automatisch een conformiteitsattest genereren na het invoeren van een technisch verslag.

Reageren op klachten woningkwaliteit of overbewoning

Bestand doc 2.1 modelformulier verzoek opstart procedure OO.docx

Bestand doc 2.2 ontvangstbewijs verzoek opstart procedure OO.docx

Bestand doc 2.3 Modelbrief om klachten te signaleren aan de verhuurder

Bestand doc 2.4.1 modelbrief verzoek procedure OO ongegrond.docx

Bestand doc 2.4.2 modelbrief verzoek opstart procedure OO gegrond.docx

Bestand doc 2.5 webfomulier melding woningklacht.docx

Bestand doc 2.6.1 model kennisgeving datum onderzoek aan bewoner.docx

Bestand doc 2.6.2 model kennisgeving datum onderzoek aan eigenaar.docx

Bestand doc 2.7 toestemming tot het betreden van de woning.docx

Bestand doc 2.8.1 begeleidende brief bij advies oo aan bewoners.docx

Bestand doc 2.8.2 begeleidende brief bij advies oo aan eigenaar en hzr.docx

Bestand doc 2.8.3 begeleidende brief bij advies niet oo aan bewoners.docx

Bestand doc 2.8.4 begeleidende brief bij advies niet oo aan eigenaar en hzr.docx

Bestand doc 2.9 model pv van hoorzitting.docx

Bestand doc 2.10.1 besluit onbewoonbaarheid-DT034.docx

Bestand doc 2.10.2 besluit ongeschiktheid-DT034.docx

Bestand doc 2.10.3 besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid-DT034.docx

Bestand doc 2.10.4 besluit overbewoondverklaring-DT034.docx

Bestand doc 2.11.1 betekening besluit OO aan eigenaar en hzr-DT035.docx

Bestand doc 2.11.2 betekening besluit OO aan bewoner-DT035.docx

Bestand doc 2.11.3 betekening beslissing geen OO aan eigenaar-DT035.docx

Bestand doc 2.11.4 betekening beslissing geen OO aan bewoner-DT035.docx

Bestand doc_2.11.5_betekening_beslissing_uitstel_werken-DT044.docx

Bestand doc 2.12 modelformulier aanvragen vrijstelling of opschorting van heffing.docx

Bestand Doc 2.13 model herhuisvestingsbesluit

Bestand doc 2.14 model besluit tot verzegeling

Microsoft Office document icon doc 2.15 formulier kennisgeving ovedracht zakelijk recht geinventariseerd pand.doc

 

Optreden in geval van acuut gevaar op basis van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Bestand doc 3.1 model melding van acuut gevaar.docx

Bestand doc 3.2 modelbesluit onbewoonbaarverklaring art 135 ngw.docx

Bestand doc 3.3 modelbesluit ontruiming.docx

Bestand doc 3.4 model toegangsbevel.docx

Bestand doc 3.5 model opheffingsbesluit onbewoonbaarheid.docx

Bestand doc 3.6 modelbesluit bevel uitvoering werken.docx

 

Handleiding invullen van een technisch verslag

PDF icon 2016-10-01 handleiding technische richtlijnen.pdf

 

Richtinggevend model van technisch verslag woonwagens 

PDF icon Richtinggevend model van technisch verslag woonwagens.pdf

 

 

 

Contact

Adres: 
Wonen Antwerpen, Meldpunt Woningkwaliteit
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Woningkwaliteit
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge