Modeldocumenten woningkwaliteit voor lokale besturen

Modelreglementen verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Modelreglement belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen (31.45 KB)

Toelichting bij modelreglement belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen (93.82 KB)


Register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

Modelreglement register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen (1.46 MB)

Toelichting bij modelreglement register en belasting verwaarlozing (114.68 KB)

 

De conformiteit van woningen of kamers onderzoeken

doc_1.2_model_aanwijzingsbesluit.docx (13.26 KB)

doc 1.3 Technisch verslag van kracht op 1-10-2016.pdf (154.77 KB)

doc 1.4 technisch verslag kamers van kracht op 1-10-2016.pdf (208.07 KB)

doc 1.5 technisch verslag seizoensarbeiders van kracht op1-10-2016.pdf (194.26 KB)

doc 1.6.1 sjabloon omstandig verslag zelfst. woning.pdf (47.96 KB)

doc 1.6.2 sjabloon omstandig verslag meerdere entiteiten.pdf (58.28 KB)

doc 1.7.1 model ca voor zelfstandige woningen.doc (140 KB)

doc 1.7.2 model ca voor kamerwoningen.doc (160.5 KB)

doc 1.7.3 model ca voor kamerwoning seizoenarbeiders.docx (57.23 KB)

doc 1.8 ontvangstbewijs aanvraag ca.docx (14.16 KB)

 

Als u gebruikmaakt van onze applicatie woningkwaliteitsbewaking, kunt u als lokaal bestuur automatisch een conformiteitsattest genereren na het invoeren van een technisch verslag.

Reageren op klachten woningkwaliteit of overbewoning

doc 2.1 modelformulier verzoek opstart procedure OO.docx (18.77 KB)

doc 2.2 ontvangstbewijs verzoek opstart procedure OO.docx (12.94 KB)

doc 2.3 Modelbrief om klachten te signaleren aan de verhuurder (16.33 KB)

doc 2.4.1 modelbrief verzoek procedure OO ongegrond.docx (14.11 KB)

doc 2.4.2 modelbrief verzoek opstart procedure OO gegrond.docx (12.55 KB)

doc 2.5 webfomulier melding woningklacht.docx (51.82 KB)

doc 2.6.1 model kennisgeving datum onderzoek aan bewoner.docx (11.39 KB)

doc 2.6.2 model kennisgeving datum onderzoek aan eigenaar.docx (11.48 KB)

doc 2.7 toestemming tot het betreden van de woning.docx (26.92 KB)

doc 2.8.1 begeleidende brief bij advies oo aan bewoners.docx (15.63 KB)

doc 2.8.2 begeleidende brief bij advies oo aan eigenaar en hzr.docx (15.54 KB)

doc 2.8.3 begeleidende brief bij advies niet oo aan bewoners.docx (11.76 KB)

doc 2.8.4 begeleidende brief bij advies niet oo aan eigenaar en hzr.docx (11.67 KB)

doc 2.9 model pv van hoorzitting.docx (12.25 KB)

doc 2.10.1 voorbeeld besluit onbewoonbaarheid.docx (19.85 KB)

doc 2.10.2 voorbeeld besluit ongeschiktheid.docx (20.04 KB)

doc 2.10.3 voorbeeld besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid.docx (24.27 KB)

doc 2.10.4 voorbeeld besluit overbewoondverklaring.docx (14.87 KB)

doc 2.11.1 bekendmaking besluit OO aan eigenaar en hzr.docx (11.92 KB)

doc 2.11.2 bekendmaking besluit OO aan bewoner.docx (12.12 KB)

doc 2.11.3 bekendmaking beslissing geen OO aan eigenaar.docx (12.4 KB)

doc 2.11.4 bekendmaking beslissing geen OO aan bewoner.docx (12.41 KB)

doc 2.12 modelformulier aanvragen vrijstelling of opschorting van heffing.docx (28.8 KB)

 

Optreden in geval van acuut gevaar op basis van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet

doc 3.1 model melding van acuut gevaar.docx (15.66 KB)

 

Handleiding invullen van een technisch verslag

2016-10-01 handleiding technische richtlijnen.pdf (4.55 MB)

 

Richtinggevend model van technisch verslag woonwagens 

Richtinggevend model van technisch verslag woonwagens.pdf (1.04 MB)

 

Contact

Adres: 
Wonen Antwerpen, Meldpunt Woningkwaliteit
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Woningkwaliteit
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge