‘De Huurschatter’ in een nieuw jasje

Een op de vijf Vlaamse gezinnen leeft in een huurwoning. Een gezonde private huurmarkt, met voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor huurders en een correct rendement voor verhuurders, is dan ook van cruciaal belang.

Maar wat is een gangbare huurprijs voor een woning? Om hierop een antwoord te kunnen geven, heeft Wonen-Vlaanderen in 2013 de huurschatter ontwikkeld. Die wil iedereen – huurders en verhuurders – een beter beeld geven van de huurprijzen op de private huurmarkt. De huurschatter geeft een schatting van de huurprijs, berekend op basis van de ligging en een enkele andere kenmerken van woning en woonomgeving.

Zowel het achterliggend berekeningsmodel als de index achter de huurschatter zijn geactualiseerd. De lay-out kreeg ook een opfrisbeurt. Daarnaast is de toegankelijkheid van de website verder ontwikkeld. Tenslotte is ook voor een responsief design gezorgd, zodat de huurschatter vanaf nu ook perfect raadpleegbaar is in mobiele versie voor op de tablet of de smartphone.

De vele (anoniem verzamelde) gegevens zorgen ervoor dat de huurschatter accuraat kan schatten, maar verder bieden ze ook heel wat interessante inzichten over de private huurmarkt, o.a.:

  • Het belang van energetische eigenschappen neemt toe op de huurmarkt, zo stijgen huurprijzen van huizen met dubbelglas bijvoorbeeld sterker dan deze met enkel glas.
  • De meerwaarde van open bebouwing lijkt daarentegen af te nemen: de huurprijzen van huizen in open bebouwing stijgen minder sterk dan de huurprijzen van andere huurwoningen. Dit is naar analogie met de koopmarkt waar soortgelijke effecten zijn gevonden in wetenschappelijk onderzoek.
  • De huurprijzen in en rond de centrumsteden zijn de voorbije 20 jaar aanzienlijk sterker gestegen dan de andere huurprijzen.
  • De huurprijs is in de huurschatter meestal exclusief kosten en lasten ingegeven - slechts bij 18,4% van de huurcontracten van appartementen was de huurprijs inclusief kosten. Maar deze kosten en lasten kunnen voor appartementen wel hoog zijn. Zeker bij appartementen met een lift kunnen deze kosten oplopen

Bekijk de vernieuwde huurschatter op www.huurschatter.be.
Het onderzoek van het Steunpunt Wonen - dat als basis diende voor de update - vindt u via de Huurschatter, nieuwe resultaten versie 3, 2019.

 

< Nieuwsoverzicht