aanpassing punten woningnood SVK

Op 1 december 2016 werd het ministerieel besluit van 21 december 2007 ter uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd.

In artikel 4 worden de 20 punten omwille van een effectieve of dreigende dakloosheid voortaan enkel nog toegekend aan kandidaat-huurders die over geen huisvesting of opvang beschikken of die verblijven in een nachtopvang. Voor personen die in de gevangenis of een instelling verblijven gelden voortaan 17 punten. De 17 punten gelden ook enkel tot de persoon de gevangenis of instelling heeft verlaten. Als op dat moment nog geen toewijzing heeft kunnen plaatsvinden, zal de woonnood herberekend moeten worden op basis van de nieuwe woonsituatie.

Deze wijziging treedt in werking op 11 december 2016.

PDF icon wijziging puntensysteem 12/16

< Nieuwsoverzicht