Aanpassingen sociaal huurstelsel gepubliceerd

Het besluit van 24 mei 2019 dat een aantal wijzigingen aanbrengt aan het sociaal huurstelsel verscheen op 10 september in het Belgisch Staatsblad. De integrale tekst en de geconsolideerde versie kun je raadplegen via de Vlaamse Codex. De wijzigingen treden op 1 januari 2020 in werking. 

Nog even de belangrijkste wijzigingen op een rijtje :

 • afbakening woonrecht op referentiehuurder en zijn wettelijke of feitelijke partner, of persoon die met hem wettelijk samenwoont;
 • verruiming eigendomsvoorwaarde (oa naar recht van opstal en erfpacht);
 • voorwaarden enkel aftoetsen bij kandidaat-huurders, niet de toekomstige bijwoners;
 • van goedkeuring naar vernietigingstoezicht inzake lokale toewijzingsreglementen;
 • uitbreiding verhaalrecht voor kandidaat-huurders naar alle beslissingen van de verhuurder;
 • het is niet langer mogelijk een leefbaarheidsplan op te stellen, de bestaande blijven lopen;
 • kandidaat-huurders mogen de aangeboden (of een vergelijkbare) woning bezichtigen alvorens een beslissing te maken;
 • afslanking typehuurovereenkomst en introductie toelichting op maat;
 • het inkomen van alle meerderjarige gezinsleden wordt ten volle in rekening gebracht voor de huurprijsberekening, met uitzondering van het kind dat kinderbijslaggerechtigd is;
 • huurdersverplichtingen enkel geldig voor de huurder, niet de bijwoners (huurder verantwoordelijk voor gedrag bijwoners);
 • invoering bezettingsovereenkomst indien er nog bijwoners zijn als de laatste huurder overlijdt;
 • verhuurder heeft het recht de woning te bezoeken om de huurdersverplichtingen na te gaan;
 • recht op voorrang omwille van rationele bezetting enkel nog bij natuurlijke gezinsuitbreiding (adoptie, pleegzorg, geboorte);
 • ...

 

 

< Nieuwsoverzicht