actualisatiecoëfficiënt sociale huur voor lokale besturen gepubliceerd

Het ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen van lokale besturen is gepubliceerd op 17 september 2019 in het Belgisch Staatsblad. Met deze coëfficiënten kunnen de lokale besturen de basishuurprijs berekenen van hun sociale huurwoningen.

Bestand actualisatiecoëfficiënten voor de berekening van de basishuurprijs - lokale besturen

< Nieuwsoverzicht