Advies Vlaamse Woonraad: ‘huisvestingsnood en vluchtelingen’

De Vlaamse Woonraad heeft op eigen initiatief een advies opgemaakt over de impact van de vluchtelingencrisis op het woonbeleid. De impact op de woningmarkt zal ongetwijfeld voelbaar zijn, in eerste instantie op het (onder)segment van de private huurmarkt en op de sociale huisvesting. Dit vergt een goede voorbereiding en een weloverwogen aanpak. Onder meer vraagt de Raad aandacht voor de brugfunctie (met begeleidingstraject) tussen de opvang van asielzoekers en de reguliere huisvesting van vluchtelingen of subsidiair beschermden.

De Raad is geen voorstander van een aparte regeling voor vluchtelingen. Dit kan allicht niet op voldoende maatschappelijk draagvlak rekenen en kan een vorm van ongelijkheid creëren ten aanzien van de huidige kandidaat – huurders, die eveneens kampen met een woonproblematiek. Volgens de Raad legt de huidige crisis wel de bestaande pijnpunten van de woningmarkt (en het woonbeleid) bloot, met name het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen. De Raad vraagt dan ook prioritair deze schaarste te willen aanpakken (net om de huishoudens in woonnood beter te helpen).

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad: ‘huisvestingsnood en vluchtelingen’ (15/10/2015)

< Nieuwsoverzicht