Advies Vlaamse Woonraad: Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen: pistes voor een meer woongericht beleid

Afbeelding voorpagina 'Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen: pistes voor een meer woongericht beleid'Dakloosheid vormt een schending van de menselijke waardigheid en van de mensenrechten. Huisvesting is een basisbehoefte van ieder mens en een voorwaarde voor behoorlijke levensomstandigheden en sociale insluiting. In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding kondigt de  Vlaamse Regering aan te willen inzetten op kwalitatieve huisvesting en dak- en thuisloosheid te willen voorkomen en bestrijden. Hierbij wordt geopteerd voor een preventief en meer woongericht beleid. 

In zijn advies  ‘Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen: Pistes voor een meer woongericht beleid’ wenst de Vlaamse Woonraad  na te gaan of en hoe een meer ‘woongericht’ beleid inzake dak- en thuisloosheid vorm kan krijgen. Uitgangspunt is dat het woonbeleid een belangrijker verantwoordelijkheid dient te dragen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Een kwaliteitsvolle woonsituatie is immers essentieel om de maatschappelijke integratie van dak- en thuislozen te  bevorderen. 

pdf-icon Advies Vlaamse Woonraad: Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen: pistes voor een meer woongericht beleid (24/03/2016) (3.48 MB)

Dit advies werd voorgesteld op een Publieksmoment op vrijdag 13 mei 2016, gevolgd door reflecties vanuit het werkveld, de academische wereld en het beleid. De presentaties van dit publieksmoment vindt u via deze link.

 

< Nieuwsoverzicht