Advies Vlaamse Woonraad i.s.m. Kinderrechtencommissariaat over Kinderen en Huisvesting

Ieder heeft recht op menswaardig wonen. Ook de allerjongsten in onze samenleving, de minderjarigen, hebben dit recht. In het advies ‘Kinderen en huisvesting’ plaatsen de Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat kinderen en jongeren op de voorgrond. We analyseren het Vlaamse woonbeleid vanuit kindperspectief en besteden extra aandacht aan het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Ook de woonomgeving – als medebepalende factor in de ontwikkeling van kinderen en jongeren – komt aan bod.

PDF icoon Advies 2017/02 van 16 februari 2017 over Kinderen en Huisvesting (2.95 MB)

< Nieuwsoverzicht