Advies Vlaamse Woonraad 'Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand'

De voorbije maanden boog de Vlaamse Woonraad zich over het thema ‘woningkwaliteit’. Hierbij werd zowel aandacht besteed aan bouwfysische en comfortkenmerken als aan de energetische kwaliteit van woningen. Vanuit onze analyse stellen we vast dat de woningkwaliteit in Vlaanderen er de voorbije decennia sterk op vooruit is gegaan. De laatste jaren is de verbetering echter minder uitgesproken. Ook blijft er een harde kern van slechte woningen in gebruik. Vooral op de private huurmarkt, maar ook bij woningen die al decennialang van dezelfde eigenaar zijn, stellen zich ernstige kwaliteitsproblemen (zowel wat betreft structurele woningkwaliteit als inzake energiezuinigheid).
 
De centrale boodschap van dit advies is dat er nood is aan  een globaal ‘renovatieplan’ (met inbegrip van energierenovatie), met ambitieuze, realistische doelstellingen en daaraan gekoppelde beleidsinstrumenten en middelen. Zo niet zullen de doelstellingen inzake de verbetering van de woningkwaliteit die in het Pact 2020 werden vooropgesteld niet worden behaald. Een intense samenwerking tussen de beleidsvelden Wonen en Energie is hierbij essentieel. Zonder oog te hebben voor structurele problemen inzake woningkwaliteit (stabiliteit, vocht, enz.) hebben maatregelen om de energetische kwaliteit van woningen te verbeteren immers weinig zin. Omgekeerd vormt energiezuinigheid een essentieel onderdeel van het comfort van woningen en beïnvloedt het de betaalbaarheid van het wonen. In het advies biedt de Raad een overzicht van binnen- en buitenlandse projecten die inspiratie kunnen bieden voor het Vlaamse renovatiebeleid.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand (29/01/2015)

 

Studievoormiddag 21 april 2015

Dit advies werd op dinsdag 21 april 2015 voorgesteld op een studievoormiddag. Hieronder vindt u de presentaties.

Bestand Voorstelling advies Vlaamse Woonraad (David Van Vooren)

Bestand Voorstelling renovatiepact (Luc Peeters - Vlaams Energieagentschap)

 

 

< Nieuwsoverzicht