Advies Vlaamse Woonraad over de beheersaspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen

Op 30 april 2014 verzocht de Vlaamse Regering de Vlaamse woonraad een spoedadvies uit te brengen over het ontwerp van besluit inzake de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen. Het ontwerpbesluit voorziet onder meer dat de raad van bestuur maximaal dient te bestaan uit een welbepaald aantal leden al naargelang de grootte van de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij. 
 
De Vlaamse Woonraad ondersteunt initiatieven gericht op een verdere professionalisering en efficiƫntie van de sociale huisvestingssector. Het is echter niet duidelijk of het ontwerpbesluit effectief bijdraagt tot deze doelstellingen. De Raad benadrukt verder ook het belang van een breed overleg met de betrokken partijen over dit voorstel.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de beheersaspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen (13/05/2014)

< Nieuwsoverzicht