Advies Vlaamse Woonraad over de Beleidsbrief Wonen 2011-2012

De Vlaamse Woonraad heeft als opdracht te reflecteren over de beleidsnota‚Äôs en beleidsbrieven over het woonbeleid. De Vlaamse Woonraad spitst zijn advies over de Beleidsbrief 2011-2012 toe op vier uitdagingen die door de minister naar voren worden geschoven: de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor het woonbeleid, een toereikende financiering van de sociale huisvestingssector, een totaalaanpak voor de private huurmarkt en bescheiden woonprojecten voor starters. 

De beleidsbrief bevat een aantal waardevolle initiatieven, zoals de renovatie van het sociale woonpatrimonium en de oprichting van een huurgarantiefonds. In het algemeen mist de Vlaamse Woonraad echter ten dele het ruimere kader, uitdagende ambities en een globaal actieplan om een antwoord te bieden op de uitdagingen voor het woonbeleid. 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de Beleidsbrief Wonen 2011-2012 (16/11/2011)

< Nieuwsoverzicht