Advies Vlaamse Woonraad over de Beleidsbrief Wonen 2015-2016

De Vlaamse Woonraad bracht op eigen initiatief advies uit over de Beleidsbrief Wonen 2015-2016. De Raad is van oordeel dat de beleidskeuzes in de beleidsnota Wonen 2014-2019 afdoende potentieel bevatten om het Vlaams woonbeleid te kunnen verbeteren (bv. aandacht voor private huurmarkt en vernieuwende woonvormen). De Raad stelt vast dat de beleidsbrief voornamelijk evaluaties vooropstelt, als eerste stap in het proces om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren. In dit licht biedt de beleidsbrief momenteel weinig perspectieven op vlak van operationalisering en concretisering van maatregelen.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de Beleidsbrief Wonen 2015-2016 (13/11/2015)

< Nieuwsoverzicht