Advies Vlaamse Woonraad over de beleidsbrief wonen 2016 – 2017

De beleidsbrief wonen bevat meerdere intenties en voorstellen die waardevol zijn.  De Vlaamse Woonraad kijkt met belangstelling uit naar de verdere invulling van vooropgesteld beleid, onder meer wat betreft de initiatieven op de private en sociale huurmarkt en de versterking van het lokale woonbeleid.  De Vlaamse Woonraad waardeert de verruimde beleidsbelangstelling voor de private huursector. De Raad heeft in diverse adviezen gepleit voor een versterkt beleid en de conceptnota private huur vormt alvast een zinvolle aanzet. Onder meer worden initiatieven aangekondigd om discriminatie tegen te gaan en de toegang tot de woonmarkt te verbeteren (o.m. via het geconventioneerd huren). De Vlaamse Woonraad onderschrijft deze voorstellen.  Het is volgens de Raad van belang om de toenemende druk op het lagere segment van de private huurmarkt, met een gebrek aan betaalbare, kwalitatieve woningen,  te kunnen doorbreken. Hiertoe vraagt de Raad een krachtig beleid. Verder wordt in de beleidsbrief volop het belang van de sociale huisvestingssector erkend. Er wordt aangehaald de verhoging van het budget  te willen aanhouden, en specifieke middelen voor het verduurzamen van het sociaal woonaanbod uit te trekken. Deze voorgenomen investeringen worden onderschreven en vormen volgens de Raad eveneens een stimulans voor de economie.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de beleidsbrief wonen 2016 – 2017 (351.81 KB)

< Nieuwsoverzicht