Advies Vlaamse Woonraad over de beleidsbrief Wonen 2017-2018

De beleidsbrief haalt verschillende initiatieven aan die een aanzet moeten vormen voor een versterkt woonbeleid. Op het vlak van de private huur is er het voorontwerp van het Vlaamse huurdecreet, dat volgens de Woonraad een duurzaam en stabiel werkkader biedt voor de realisatie van een doelmatig huurbeleid. Daarbij is er ook nood aan een flankerend beleid; ook daarover bevat de beleidsbrief 2017-2018 een aantal intenties. Zo wordt er ingezet op een stelsel van geconventioneerd huren, en is er aandacht voor een Vlaams antidiscriminatiebeleid. De Raad verwacht wel nog een verdere inhoudelijke verduidelijking en een begin van uitwerking van die vooropgestelde maatregelen.

De Vlaamse Woonraad kijkt dan ook met belangstelling uit naar de realisatie van de aangekondigde beleidsinitiatieven, hopelijk nog tijdens de lopende legislatuur.

PDF icon Advies 2017/14 van 23 november 2017 over beleidsbrief Wonen 2017-2018.pdf

 

< Nieuwsoverzicht