Advies Vlaamse Woonraad over de Beleidsnota Wonen 2014-2019

In dit advies formuleert de Vlaamse Woonraad op hoofdlijnen een aantal algemene bedenkingen bij de Beleidsnota Wonen 2014-2019. Er wordt stilgestaan bij de strategische doelstellingen die mede worden beoordeeld vanuit de doelstellingen van de Vlaamse Wooncode. Dit advies beoogt het debat over de genomen beleidsopties voor de komende legislatuur inhoudelijk te stofferen.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de Beleidsnota Wonen 2014-2019 (17/11/2014)

< Nieuwsoverzicht