Advies Vlaamse Woonraad over de bijzondere sociale leningen aan particulieren (eengemaakt leningenbesluit VMSW en Vlaams Woningfonds)

De Vlaamse Regering wil overgaan tot een ingrijpende hervorming van het landschap van de bijzondere sociale leningen op basis van drie uitgangspunten: klantvriendelijkheid, meer duidelijkheid voor de gezinnen en efficiëntiewinsten voor de overheid met behoud van de sterktes van betrokken instellingen. Het uiteindelijke doel is te komen tot één instelling voor gesubsidieerd sociaal woonbeleid. Een belangrijk onderdeel betreft de opmaak en operationalisering van een eengemaakt leningenbesluit. 

De Vlaamse Woonraad kan zich vinden in een eengemaakte regeling waarbij de verschillen in het sociale krediet worden weggewerkt. Het is de vraag hoe de gelijkstelling op deze aspecten kan worden gerealiseerd, nu alsnog geopteerd wordt voor het behoud van twee instellingen. Het lijkt de Raad voor de hand liggend om tot één financieringsinstelling te komen. Daarnaast heeft de Raad bedenkingen bij het loslaten van een aantal beschermende maatregelen (o.a. minimuminkomen en verplichte schuldsaldoverzekering) en bij de beperkte mogelijkheden inzake differentiatie (naar locatie of type verrichting). De Raad is tevreden met de vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving op een aantal aspecten (o.a. bij co-ouderschap).

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de bijzondere sociale leningen aan particulieren (eengemaakt leningenbesluit VMSW en Vlaams Woningfonds) (28/02/2013)

< Nieuwsoverzicht