Advies Vlaamse Woonraad over de conceptnota Energiearmoedeprogramma

Op 4 maart 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota Energiearmoedeprogramma. De Vlaamse Woonraad besliste op eigen initiatief advies uit te brengen over deze conceptnota.

De Vlaamse Woonraad meent dat energiearmoede het recht op wonen op een ernstige en ontoelaatbare wijze schaadt. Volgens de Raad mag het probleem van de energiearmoede niet worden herleid tot het ontberen van energie in de woning of de toegang hiertoe, of het kampen met een te hoge energiekost. Energiearmoede is eerder het gevolg van dieperliggende problemen (en veel minder een op zich staande problematiek).  Het raakt huishoudens die zich reeds in een precaire (woon)situatie bevinden. Ze worden vaker dan gemiddeld geconfronteerd met  een gebrekkige woningkwaliteit, en/of is er sprake van een (structureel) inkomensprobleem.  Volgens de Vlaamse Woonraad moet de energiearmoede dan ook worden aangepakt in samenhang met het meer omvattend beleid dat het fundamentele inkomens- en woonprobleem verhelpt. 

De Raad meent tevens dat een sterker woonbeleid cruciaal is om de problematiek ten gronde aan te pakken. In het verleden heeft de Raad hiertoe diverse voorstellen geformuleerd, met onder meer voorstellen voor een versterkt privaat huurbeleid en een substantiƫle uitbreiding van het sociaal huurpatrimonium.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de conceptnota Energiearmoedeprogramma (3/06/2016)

 

< Nieuwsoverzicht