Advies Vlaamse Woonraad over de erkennings- en subsidievoorwaarden van de sociale verhuurkantoren

Op 30 maart 2012 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren (SVK).

De Vlaamse Woonraad kan het algemeen opzet van het ontwerpbesluit onderschrijven en acht een versterkte werking van de SVK noodzakelijk om het recht op wonen te kunnen realiseren, in het bijzonder voor de zwakste huishoudens. In zijn advies vraagt de Vlaamse Woonraad aandacht voor een versterkte integrale benadering, omkadering voor huurderbegeleiding, prestatiemeting bij de SVK’s, een voldoende financiering i.f.v. de vooropgestelde aanbodverruiming, een logische afbakening van werkingsgebieden en aandacht voor de woonkwaliteit. 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de erkennings- en subsidievoorwaarden van de sociale verhuurkantoren (27/04/2012)

 

< Nieuwsoverzicht