Advies Vlaamse Woonraad over de financiering van sociale woonprojecten (10/09/2012)

De Vlaamse Regering wenst alle financieringsmechanismen in de sociale huisvesting te bundelen tot één geheel. Daarnaast worden de financieringsvoorwaarden voor de realisatie van sociale huurwoningen geoptimaliseerd. Dit moet een dreigende verlieslatendheid van sociale huurprojecten beter voorkomen.

De Vlaamse Woonraad waardeert de inspanningen om de financiering van de projecten en de sector te willen verbeteren. Zo wordt de gelijkschakeling en bundeling van de diverse financieringsmechanismen in beginsel positief onthaald. De Raad formuleert evenwel een aantal fundamentele bedenkingen bij de gewijzigde basisfinanciering, o.a. wat betreft de verlenging van het groeipad van het decreet grond- en pandenbeleid. Verder biedt het voorstel geen blijvende structurele oplossing voor de precaire financiële situatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Tevens wijst de Raad op een gebrek aan afstemming met de financiering van de renovatie van het bestaande patrimonium en de evaluatie van het kaderbesluit sociale huur (o.a. huurprijsbepaling).

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de financiering van sociale woonprojecten (10/09/2012)

< Nieuwsoverzicht