Advies Vlaamse Woonraad over de groepen van assistentiewoningen (28/06/2012)

Op 4 juni 2012 hechtte de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit inzake de groepen van assistentiewoningen.

De Vlaamse Woonraad acht de vergrijzing één van de essentiële uitdagingen voor de beleidsvelden wonen en welzijn. De realisatie van assistentiewoningen vormt een gedegen aanzet van antwoord en een versterkte samenwerking tussen welzijn en wonen is aangewezen. Ook de realisatie van sociale assistentiewoningen binnen de sociale huisvesting wordt toegejuicht. De Vlaamse Woonraad vraagt in dit verband aandacht voor de kadering in het algemene doelgroepenbeleid en het ouderenbeleid binnen de sociale huisvesting. Ten slotte meent de Vlaamse Woonraad dat de toepassing van van het ontwerp optimaal moet kunnen sporen met de bestaande regelgeving binnen woonbeleid, onder meer wat betreft het kaderbesluit sociale huur en de huursubsidie.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de groepen van assistentiewoningen (28/06/2012)

< Nieuwsoverzicht