Advies Vlaamse Woonraad over de harmonisatie van de Huursubsidie en de Huurpremie

Op 29 november 2013 hechtte de Vlaamse Regering haar principiĆ«le goedkeuring aan het voorontwerp van besluit tot wijziging van het Huursubsidiebesluit en het huurpremiebesluit. De huursubsidie en de huurpremie worden op elkaar afgestemd. Beide zullen mekaar voortaan opvolgen in een voortraject voor het bekomen van een sociale huurwoning. Deze afstemming wordt gerealiseerd door de inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij als voorwaarde in te schrijven in het Huursubsidiebesluit en de overige voorwaarden en bedragen van beide tegemoetkomingen zoveel mogelijk gelijk te schakelen. 

De Vlaamse Woonraad meent dat het huursubsidiestelsel moet worden uitgebouwd tot 
een volwaardige pijler van het Vlaamse woonbeleid. Doelstelling moet zijn om betaalbaar 
en kwaliteitsvol wonen voor huurders met een laag inkomen ook op de private huurmarkt mogelijk te maken. De Raad kan zich globaal niet vinden in de voorgestelde wijzigingen aan het huidige huursubsidiestelsel. De Raad meent dat het streven naar meer uniformiteit tussen beide stelsels niet mag overheersen op een grondige analyse van de doelmatigheid van beide vormen van tegemoetkoming. Zo heeft de Raad onder meer bedenkingen bij de verplichte inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij en de aanpassing van de bedragen van de huursubsidie. Tevens verwacht de Raad een negatieve impact op de werking van de sociale verhuurkantoren. Wat betreft de huurpremie vraagt de Raad de redenen achter de hoge uitval op korte termijn te onderzoeken en te remediƫren.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de harmonisatie van de Huursubsidie en de Huurpremie (19/12/2013)

< Nieuwsoverzicht