Advies Vlaamse Woonraad over de hervorming van de strategische adviesraden

Op 16 januari 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden. Het voorontwerp voorziet onder meer een inbedding van de Vlaamse Woonraad in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).
 
De Vlaamse Woonraad pleit voor een meer efficiënte en effectieve consultatie van belanghebbenden en strategische adviesverlening binnen het beleidsveld Wonen –en dit doorheen alle fasen van het beleidsproces. Dergelijk geïntegreerd stakeholdersmanagement kan volgens de Raad het best worden georganiseerd vanuit het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de hervorming van de strategische adviesraden (12/02/2015)

 

< Nieuwsoverzicht