Advies Vlaamse Woonraad over de hervorming van de strategische adviesraden

De strategische adviesraden brachten unaniem een gezamenlijk advies uit naar aanleiding van het voorstel van de Vlaamse regering tot hervorming van de strategische adviesraden. Daarin formuleren zij een aantal verbeteropties voor de adviesprocessen enerzijds en het advieslandschap anderzijds. Dit advies is voor de raden geen eindpunt. Zij dringen aan op verdere dialoog hierover via een gestructureerd overleg tussen de Vlaamse regering en de voorzitters van de raden. 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de hervorming van de strategische adviesraden (19/12/2013)

< Nieuwsoverzicht