Advies Vlaamse Woonraad over de huisvesting van seizoenarbeiders (21/05/2013)

Op 10 mei 2013 verzocht de minister bevoegd voor wonen de Vlaamse Woonraad een spoedadvies uit te brengen over de woonkwaliteitsnormen van toepassing op de huisvesting van seizoenarbeiders. Dit als aanvulling bij het recente advies over de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. 
 
De Vlaamse Woonraad pleit voor een objectbenadering in de woningkwaliteitsregelgeving. Het aanhouden van een aparte normering naargelang wie de woning betrekt, roept dan ook vragen op. De Raad heeft op zich geen bezwaar tegen een flexibele invulling van de kwaliteitsnormen. Elk voorstel dat wenst in te grijpen op de tijdelijke huisvesting van werknemers dient echter ruimschoots het niveau halen van wat in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming werd vooropgesteld.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de huisvesting van seizoenarbeiders (21/05/2013)

< Nieuwsoverzicht