Advies Vlaamse Woonraad over de integratie van de beleidscyclus wonen in het agentschap Wonen – Vlaanderen (18/10/2011)

De beleidsvoorbereiding en -evaluatie inzake woonbeleid wordt overgeheveld van het Departement RWO naar het IVA Wonen – Vlaanderen. Hiermee wordt de beleidsondersteuning en –uitvoering geïntegreerd in één administratieve entiteit. De Vlaamse Woonraad ondersteunt het streven naar meer transparantie en klantvriendelijkheid. De Vlaamse Woonraad vraagt aandacht voor de mogelijk tegenstrijdige rollen binnen het IVA Wonen (ondersteuning en beslissen) en een duidelijke uitklaring van de ondersteuningsopdracht naar de diverse woonactoren.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de integratie van de beleidscyclus wonen in het agentschap Wonen – Vlaanderen (18/10/2011)

< Nieuwsoverzicht