Advies Vlaamse Woonraad over de invoering van energieprestatie in de woonkwaliteitsbewaking

De Vlaamse Regering wenst de vereisten inzake dakisolatie vast te leggen. Daarnaast worden enkele aanpassingen voorgesteld om de technische verslagen in het kader van de woonkwaliteitsbewaking te optimaliseren. 

De Vlaamse Woonraad kan zich vinden in een beleid gericht op de verbetering van de energieprestatie van het bestaande woonpatrimonium. Dit beleid moet worden ontwikkeld in relatie met een algemeen beleid voor de globale verbetering van de woonkwaliteit. De beoogde verbetering moet alle woningen kunnen vatten en mag zich niet beperken tot de private huurmarkt. De Vlaamse Woonraad erkent de nood om dakisolatie als een minimale vereiste voor woonkwaliteit te laten gelden. Het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking is er echter op gericht de minimale woonnormen te beoordelen, is sanctionerend van aard en beperkt zich in de praktijk tot een fractie van de private huurmarkt. Het is dan ook de vraag of een beleid gericht op het verbeteren van de energieprestatie moet worden gekoppeld aan het instrumentarium woonkwaliteit en geen eigen aanpak vergt. Begeleidende maatregelen zullen moeten voorkomen dat het aanbod op de private huurmarkt verder afneemt en dat de betaalbaarheid van het wonen in deze deelmarkt in het gedrang komt.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de invoering van energieprestatie in de woonkwaliteitsbewaking (6/09/2011)

< Nieuwsoverzicht