Advies Vlaamse Woonraad over de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen

Op 29 maart 2013 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. Het ontwerpbesluit voorziet in een vereenvoudiging van de procedures en het begrippenkader. Verder worden enkele nieuwe inhoudelijk keuzes vooropgesteld, onder meer inzake de bezettingsnorm en het conformiteitsattest. 

De Vlaamse Woonraad meent dat de integratie van het luik woonkwaliteitsbewaking algemeen een goede zaak is, en leidt tot een beter afgestemd geheel van vereenvoudigde procedures, instrumentarium en werkwijzen. Tevens kan de keuze voor meer objectgerichte benadering worden onderschreven. De Raad formuleert in zijn advies een aantal bedenkingen, onder meer inzake de woonbezettingsnorm, de regeling voor seizoenarbeiders , de procedure ongeschiktheid en het technisch verslag

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen (30/04/2013)

< Nieuwsoverzicht