Advies Vlaamse Woonraad over de opheffing van het Kamerdecreet en de verbetering van de woonkwaliteitsbewaking

Het ontwerp van decreet integreert het kamerdecreet in de Vlaamse Wooncode en beoogt een eenvormige woonkwaliteitsbewaking. Tevens wordt voorgesteld de gemeente meer armslag toe te kennen in de toepassing van de diverse instrumenten. De Vlaamse Woonraad kan zich vinden in het opzet, maar benadrukt dat de woonkwaliteitsbewaking een beschermende functie moet kennen en meent dat een objectgebonden benadering hiertoe garanties kan bieden (een minimaal gelijk basisniveau voor alle woonvormen is aangewezen). De Raad kan een meer gedifferentieerde aanpak op het terrein onderschrijven maar vraagt waarborgen te willen inbouwen, onder meer door de criteria op niveau van het decreet te willen omschrijven. Verder ondersteunt de Raad de inspanningen die worden geleverd om de problematiek van de herhuisvesting te keren en vraagt hiertoe de ondersteuning van de structurele opvanginitiatieven.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de opheffing van het Kamerdecreet en de verbetering van de woonkwaliteitsbewaking (13/08/2012)

< Nieuwsoverzicht