Advies Vlaamse Woonraad over de organisatie van de winteropvang van dak- en thuislozen in de sociale huisvesting

De Vlaamse Regering wil de lokale besturen, die bevoegd zijn voor de winteropvang van dak- en thuislozen, meer armslag geven en dat via twee sporen. Enerzijds door het quotum voor verhuring van sociale huurwoningen buiten sociaal huurstelsel los te laten voor de woningen die verhuurd worden aan een lokaal bestuur of welzijnsorganisatie met het oog op winteropvang. Anderzijds door beperkte en tijdelijke afwijkingen toe te staan op de minimale kwaliteitsvereisten die in uitvoering van de Vlaamse Wooncode zijn vastgesteld.

De Vlaamse Woonraad waardeert de inspanningen van de Vlaamse Regering om leegstaande sociale huurwoningen in te (willen) zetten voor de winteropvang van dak- en thuislozen. De winteropvang moet volgens de Vlaamse Woonraad in eerste instantie veilig kunnen gebeuren. Daarom acht de Raad het essentieel dat de toegestane afwijkingen beperkt blijven, en naar interpretatie voldoende rechtszekerheid biedt voor betrokken actoren. De Raad vraagt tevens na te gaan of en in welke mate deze maatregel een oplossing kan bieden voor problemen waarmee de (winter)opvang heden te kampen heeft, met name de blinde vlekken in het aanbod en de opvang van gezinnen met kinderen. Tot slot vraagt de Raad om een globale aanpak van dak- en thuisloosheid, met een strategische planning op lange termijn.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de organisatie van de winteropvang van dak- en thuislozen in de sociale huisvesting (9/10/2015)

 

< Nieuwsoverzicht