Advies Vlaamse Woonraad over de organisatie van het toezicht op de sociale woonactoren

De Vlaamse Regering wil uitvoering geven aan het gewijzigde artikel 29 bis van de Vlaamse Wooncode en het huidige toezichtbesluit actualiseren. Inhoudelijk wordt per woonactor een aangepaste toezichtregeling uitgewerkt en worden de termijnen om te vernietigen en te schorsen gelijkgeschakeld.

De Vlaamse Woonraad erkent de nood aan gerichte controle en toezicht op de sociale woonactoren. De Raad plaatst evenwel kanttekeningen bij een al te strikt toezicht. Dit kan immers in conflict komen met de eveneens nagestreefde responsabilisering van de woonactoren. Een grondig debat over de conceptuele opvatting van het toezicht binnen het beleidsveld wonen is wenselijk (mede op basis van wetenschappelijk onderzoek en de praktijk in andere beleidsvelden). De Vlaamse Woonraad pleit tevens voor een duidelijk en relatief vast regelgevend kader en de verdere uitwerking van de geplande visitatiecommissies.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de organisatie van het toezicht op de sociale woonactoren (27/10/2011)

< Nieuwsoverzicht