Advies Vlaamse Woonraad over de overname van personeelsleden van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het agentschap Wonen-Vlaanderen

De Vlaamse Regering wenst over te gaan tot een ontdubbeling van de ondersteuning van de sociale verhuurkantoren (SVK) en de huurdersorganisaties, momenteel gegroepeerd in de vzw VOB. De ondersteuning van de SVK’s zal worden opgenomen door de VMSW en door het agentschap Wonen-Vlaanderen De ondersteuning van de huurdersorganisaties wordt ondergebracht in een afzonderlijke ondersteuningsstructuur, die eveneens moet instaan voor de ondersteuning van bewonersgroepen in de sociale huisvesting. 

De Vlaamse Woonraad meent dat het gebrek aan evaluatie van de huidige ondersteuningsstructuur vragen oproept en de voorgestelde wijzigingen voor de ondersteuning en belangenbehartiging van de SVK-sector mogen dan ook niet resulteren in een achteruitgang. Tevens vraagt de Vlaamse Woonraad om afstemming met het wijzigend SVK-besluit en om alternatieven inzake de belangenbehartiging van de SVK’s. De Raad is tevreden dat de ondersteuning van huurdersgroepen in de sociale huisvesting decretaal wordt verankerd, maar vraagt ook aandacht voor (middelen voor) huurdersparticipatie op het lokale niveau.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de overname van personeelsleden van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het agentschap Wonen-Vlaanderen (6/09/2011)

 

< Nieuwsoverzicht