Advies Vlaamse Woonraad over de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

Op 25 maart 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. Het ontwerpbesluit wil een tijdelijke, vereenvoudigde subsidieregeling instellen tot eind 2019. Voor de periode vanaf 2020 zal een nieuwe, veralgemeende regeling worden opgemaakt, die geïntegreerd zal worden in een BVR lokaal woonbeleid.

De Vlaamse Woonraad ondersteunt het beleidsvoornemen om de subsidie voor de intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid tot 2019 voort te zetten. Een dergelijke ondersteuning is aangewezen om in bepaalde gemeenten of regio’s het woonbeleid vorm te kunnen geven. Het ontwerpbesluit  biedt een grotere (financiële) zekerheid aan de betrokken lokale besturen, waardoor de kans op een voortzetting van de projecten lokaal woonbeleid aanzienlijk stijgt. De Raad formuleert enige bedenkingen over de nieuwe doelstelling inzake de private huurmarkt, de betrokkenheid van de intergemeentelijke projecten bij de sociale verhuurkantoren en de rol van de provincies. De Vlaamse Woonraad kijkt daarnaast met belangstelling uit naar de krachtlijnen en de vernieuwing van het BVR lokaal woonbeleid. Naar aanleiding van de opmaak van dit BVR is het volgens de Raad wenselijk om in samenspraak met de belanghebbenden een grondige, inhoudelijke reflectie over de organisatie en finaliteit van het lokaal woonbeleid op te zetten.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de subsidiëring van intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid

 

< Nieuwsoverzicht