Advies Vlaamse Woonraad over de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

De Vlaamse Woonraad meent dat de huursubsidie als volwaardig beleidsinstrument moet worden uitgebouwd voor de naar schatting 180.000 huishoudens met een laag inkomen die een private woning huren die onvoldoende betaalbaar en/of kwalitatief is. Deze beperkte uitbreiding kan slechts de eerste stap vormen in de uitvoering van het regeerakkoord. De Vlaamse Woonraad dringt aan op een verdere verruiming van de huursubsidie, die sterker gekoppeld is aan de reƫle woonnood. Voorliggend ontwerpbesluit bevat zowel positieve (geen verplichte verhuisbeweging, niet degressieve subsidie, kamerbewoners, semiautomatische toekenning) als negatieve elementen (maximumhuurprijs, hoogte tegemoetkoming, inschrijving domiciliemaatschappij).

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders (30/06/2011)

 

< Nieuwsoverzicht