Advies Vlaamse Woonraad over de verhuring van bescheiden huurwoningen door sociale huisvestingsmaatschappijen

Op 14 juni 2013 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen door sociale huisvestingsmaatschappijen. Door een aanbod bescheiden huurwoningen te creëren wil de Vlaamse Regering het onder meer voor jonge gezinnen en alleenstaanden mogelijk maken een betaalbare woning te huren. 
De Vlaamse Woonraad heeft reeds meerdere malen gepleit voor een versterkt beleid op de private huurmarkt. Het voorgestelde initiatief kan een stap naar een beter huurbeleid inhouden en op die manier verdienstelijk zijn. Er stellen zich evenwel randvoorwaarden inzake de realisatie van het sociaal woonaanbod, de omschrijving van het concept ‘bescheiden woningen’, de beoogde doelgroep, de prijszetting, de lokale toewijzingsregels en het draagvlak bij de betrokken actoren.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de verhuring van bescheiden huurwoningen door sociale huisvestingsmaatschappijen (16/07/2013)

< Nieuwsoverzicht