Advies Vlaamse Woonraad over de Visienota een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

Op 18 september 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan de visienota langetermijnstrategie voor Vlaanderen. De Vlaamse Woonraad meent dat pro actief nadenken over de huidige en toekomstige ambities die de samenleving wenst te realiseren, zonder meer waardevol is. De geformuleerde ambities kunnen als referentiekader en sturingskader fungeren om op hoofdlijnen beleidsbeslissingen richting te geven.

Wat betreft het thema ‘wonen’ stelt de visienota voorop dat Vlamingen in 2050 in levendige wijken en steden wonen met goede sociale cohesie. Wijken en steden gelden als broedplaatsen voor sociale innovatie. Steden zijn smart cities die met digitale technologie behoeften en functies verbinden. Diverse woonvormen zijn beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk. De technologie en de innovatieve technieken worden in dit domein volop aangewend.

Algemeen meent de Raad dat deze ideaaltypische ambitie veraf staat van de huidige woonproblematiek en de uitdagingen. In het bijzonder is voor de zwakkere huishoudens het wonen problematisch, en dit zal bij ongewijzigd beleid allicht ook in de toekomst zo blijven. Volgens de Raad moet het thema wonen meer rekening houden met de probleemanalyse. Daarnaast moet worden aangegeven hoe de ambitie van de inclusieve samenleving kan worden bewerkstelligd.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de Visienota een langetermijnstrategie voor Vlaanderen (19/11/2015)

< Nieuwsoverzicht