Advies Vlaamse Woonraad over de visienota en het doelstellingenkader voor het Woonbeleidsplan Vlaanderen

Op 5 december 2012 verzocht de minister bevoegd voor wonen de Vlaamse Woonraad advies uit te brengen over het doelstellingenkader van het Woonbeleidsplan Vlaanderen
De Vlaamse Woonraad meent dat een Vlaams Woonbeleidsplan noodzakelijk is om de bestaande en toekomstige problemen inzake wonen te kunnen aanpakken. De Raad juicht dan ook het opgezette initiatief toe en meent dat hieraan prioriteit moet worden verleend omwille van het indringend en hoogdringend karakter van de problemen waarvoor het woonbeleid staat. De Raad meent dat een fundamentele ommezwaai in het beleid noodzakelijk is. Voor een aantal woonproblemen biedt het huidig beleidskader te weinig oplossingen. Verder benadrukt de Raad de nood aan een geïntegreerde aanpak als waarborg voor succes.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de visienota en het doelstellingenkader voor het Woonbeleidsplan Vlaanderen (13/02/2013)

< Nieuwsoverzicht