Advies Vlaamse Woonraad over de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring

Op 14 maart 2014 hechtte de Vlaamse Regering haar principiĆ«le goedkeuring aan het ontwerp van besluit betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring. 

Het ontwerpbesluit biedt een instrumenteel kader om de ontvoogding op vlak van woonkwaliteitsbewaking te realiseren en getuigt van een basisvertrouwen in het lokale niveau. De Vlaamse Woonraad is ervan overtuigd dat vertrouwen en vrijwilligheid adequate uitgangspunten vormen om invulling te geven aan de vraag naar ruimere lokale verantwoordelijkheden. Naast vertrouwen vormt de bescherming van de betrokken individuele partijen een volgende legitieme aspiratie. In lijn met wat werd gesteld in eerdere adviezen vraagt de Vlaamse Woonraad aandacht voor kwaliteitswaarborgen. De Raad meent dat het van belang is de eenduidige toepassing van de woonkwaliteitsnormen te verzekeren.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring (1/04/2014)

< Nieuwsoverzicht