Advies Vlaamse Woonraad over de wijziging van de sociale huurreglementering

De Vlaamse Regering wenst de sociale huurreglementering beter af te stemmen op situaties van co-ouderschap, de keuzevrijheid van de kandidaat sociale huurders sterker in te perken en de toegang tot de sociale huisvesting van jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand te verbeteren. 

De Vlaamse Woonraad ondersteunt de maatregelen die worden voorgesteld om rekening te kunnen houden met de kinderen ten laste in geval van co-ouderschap, en pleit voor een meer structurele aanpassing van de sociale woonreglementering aan de leefsituatie van nieuw samengestelde gezinnen. De voorgestelde inperking van de keuzevrijheid van de kandidaat-huurders roept vragen op. De aanpassing van een dergelijk cruciaal element uit de Vlaamse wooncode via een ‘technisch’ optimalisatiebesluit lijkt alvast niet aangewezen. Verder erkent de Vlaamse Woonraad de woonproblematiek van de jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand, maar meent dat het vooropstellen van specifieke doelgroepmaatregelen steeds moet kaderen binnen een globaal woonbeleid dat rekening houdt met de reële woonnood van de kandidaat-huurders.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de wijziging van de sociale huurreglementering (1/09/2011)

< Nieuwsoverzicht