Advies Vlaamse Woonraad over de wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

Het ontwerp van decreet wijzigt verschillende bepalingen in diverse decreten inzake wonen. Het ontwerp voorziet in een vereenvoudiging van de categorisering van de sociale huurders. De Vlaamse Woonraad kan zich in beginsel vinden in deze voorgestelde wijziging. Aan partners van sociale huurders worden dezelfde rechten verleend. Tevens worden een aantal problemen en verschillen in behandeling weggewerkt. Daarnaast voorziet het ontwerp van decreet in een bijkomend aanbod van 6.000 bescheiden woningen en in een uitstel van realisatie van het gewestelijk sociaal huurobjectief. De Vlaamse Woonraad kan deze optie niet onderschrijven en plaatst bij deze keuzes enkele kanttekeningen. De Raad meent dat de engagementen op vlak van sociale huur onverkort moeten worden nagekomen (omwille van de urgente nood). Tenslotte onderschrijft de Raad de trapsgewijze overgang van de rechtsgronden voor de projectsubsidiĆ«ring van de huisvestingscode naar de Vlaamse Wooncode. 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen (10/09/2012)

< Nieuwsoverzicht