Advies Vlaamse Woonraad over de wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur

Op 30 april 2013 hechtte de Vlaamse Regering haar principiĆ«le goedkeuring aan het ontwerpbesluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid. De meeste wijzigingen situeren zich in het Kaderbesluit Sociale Huur. Het ontwerpbesluit verruimt onder meer de doelgroep van de sociale huursector en wijzigt de regels voor versnelde toewijzing. 

De Vlaamse Woonraad meent dat zowel de voorgestelde verhoging van de inkomensgrenzen als de aanpassing van de versnelde toewijzing aan maatschappelijk kwetsbare personen botsen op de limieten van het aanbod aan sociale huurwoningen. Tevens heeft de Raad bedenkingen bij de bepalingen inzake taal- en inburgeringsverplichting en de lokale binding. De Raad pleit voor een algemeen debat over de visie en het toekomstperspectief voor de sociale huursector in Vlaanderen. Dit is noodzakelijk om een coherent sociaal woonbeleid uit te stippelen.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur (7/06/2013)

< Nieuwsoverzicht