Advies Vlaamse Woonraad over een raamwerk voor het woonbeleid

De beleidsbrief Wonen kondigt een Vlaams kader voor wonen aan, waarbinnen de gemeenten hun regisseursrol kunnen waarmaken. Een nieuw besluit lokaal woonbeleid moet een slagkrachtig beleid mogelijk maken. De Woonraad wil hierbij vooraf bijdragen aan het debat. Het advies rond een ‘raamwerk voor het woonbeleid’ biedt een aanzet voor een hernieuwd Vlaams  kader. De wisselwerking tussen gemeente en gewest moet goed omkaderd zijn; doelstellingen zijn in samenspraak te formuleren en naar concrete opdrachten te vertalen. De autonomie van de gemeente blijft het uitgangspunt, maar de bovenlokale  thematiek krijgt bijzondere aandacht en wordt aangepakt in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daarbij is een specifieke ondersteuning van het gewest en/of de provincie aangewezen. Ook de bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) krijgen in het voorstel een sterkere bovenlokale opdracht.

PDF icon Advies 2017/15 van 30 november 2017 over kader lokaal woonbeleid.pdf

< Nieuwsoverzicht