Advies Vlaamse Woonraad over Erkenning en subsidiëring verhuurdersorganisaties

De Vlaamse Regering keurde op 1 maart 2019 principieel het ontwerp van besluit over de erkenning en subsidiëring van de verhuurdersorganisaties goed, na spoedadvies van de Vlaamse Woonraad. Het ontwerpbesluit wil via de erkenning en subsidiëring van de verhuurdersorganisaties de verhuurmarkt sterker professionaliseren en inschakelen in het beleid. De Raad ziet de redenen om verhuurdersorganisaties van private verhuurders te erkennen en te subsidiëren, maar acht het wel aangewezen het nut van die subsidiëring afdoende aan te tonen, in het licht van de beoogde grotere professionalisering.

Een van de opdrachten van de erkende verhuurdersorganisaties is hun bijdrage aan de realisatie van het recht op wonen. De Raad wil daarbij wijzen op de mogelijke spanning tussen enerzijds die bijdrage aan het recht op wonen, en anderzijds de rechtstreekse belangenbehartiging en adviesverlening voor verhuurders.

PDF icon Advies 19/06 van 14 maart 2019 over Erkenning en subsidiëring verhuurdersorganisaties

< Nieuwsoverzicht